ការបរិច្ចាក សម្ភារៈទប់ស្កាត់ពីជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនិង ជំងឺកូវីដ ១៩

 ជំងឺកូវីដ ១៩ ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ មួយភាគបួននៃអ្នកទេសចរណ៍ដែលបានមកកម្សាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងខែមីនា គឺស្ទើតែទាំងអស់ត្រូវបានឆ្លងជំងឺ។ នៅពេលមានករណីដំបូងនៃការឆ្លងជំងឺ កូវីដ ១៩ ត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងខែមីនា ក្រុម The Médecins Sans Frontiéres (MSF) បានចុះមកជួយទប់ស្កាត់ នូវជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នៅក្នុងគ្លីនិកជាមួយនិងអ្នកឆ្លងជំងឺនេះ។

MSF ត្រូវបានសួរដោយប្រជាជនកម្ពុជានូវវិធីទប់ស្កាត់ និង ការពារ ជាមួយហ្នឹងការធ្វើតេសតាមដាន និង ត្រួតពិនិត្យរកជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក Mickaël Le Paih ដែលជាប្រធានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិង ជំងឺកូវីដ ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បាននិយាយថា៖ ” ការតាមដានធ្វើតេសរកជំងឺកូវីដ ១៩ បានប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងរលូន ហើយមានប្រសិទ្ធិភាព ដោយមានការសហការជាមួយក្រុមការងារ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិង ជំងឺកូវីដ ១៩​ ” ។
ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបន្តរៀបចំ ទប់ស្កាត់ ជំងឺកូវីដ ១៩ ដើម្បីការពារកុំអោយមានការឆ្លងរីករាលដាលបន្ថែមទៀត ក្នុងការសហការជាមួយ
និងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីកុំអោយមានការចម្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀត ក្នុងប្រទេស។ ជាមួយនិងការ អនុមត័ពីការណែនាំក្នុងការការពារ
ជំងឺកូវីដ ១៩ យើងត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវចំណេះដឹងពីរោគសញ្ញារបស់ជំងឺកូវីដ ១៩ និង ត្រូវបិទទល់ដែន ប្រទេសថៃ ក្នុងការនាំចេញនាំចូល ជៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩។
ដើម្បីធានាអោយបានថា មានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ ដែលមានរោគសញ្ញាវិជ្ជមាន ឆ្លងពីអ្នកជំងឺផ្សេងទៀត។ មន្ទីពេទ្យទាំងអស់ត្រូវតែជួយធ្វើការណែនាំដល់ ពលករខ្មែរ ប្រមាណជាង ៨មឺននាក់ អោយត្រលប់មកពីប្រទេសថៃវិញ ដែលជាកន្លែងទើបផ្ទុះនូវជំងឺកូវីដ​ ១៩ ថ្មីៗនេះ និង បិទព្រំដែនអោយបានឆាប់។
នៅក្នុងអំឡុងពេល ៣សប្តាហ៍ ពេទ្យ និងគគិលានុបដ្ឋាយិកាត្រូវបានបង្រៀនដោយ ក្រុម MSF។ ពួកគេបានរៀនពីការណែនាំថ្មី និង របៀបការពារដោយប្រើប្រាស់
ឧបករណ៍សម្រាប់ជនសង្ស័យដែលមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ​ ១៩ និង ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យ។